Het ontstaan van een gedachte: de Berini tentoonstelling in Emmen!

Gepubliceerd op 16 juli 2016 om 11:42

Hoe is de gedachte ontstaan om een Berini tentoonstelling in de voormalige Berinifabriek te organiseren?

Hoe is de gedachte ontstaan om een Berini tentoonstelling in de voormalige Berinifabriek te organiseren?

Op een of andere manier was de tijd er rijp voor. Het viel allemaal op een goed moment op zijn plek. Er brandde licht in het gebouw van de Albatros en als journalist wil je dan weten wat daar gebeurt en wil je ook plaatjes schieten in het gebouw. Daar stond Ren Dummer, algemeen directeur van ZaZaDi BV hem te woord en het verhaal van Berini intrigeerde hem. Eigenlijk, filosofeerde hij, zou er een Berinivlag op het gebouw moeten hangen. De journalist vond dat eigenlijk ook wel. En je zou ook een paar Berini brommers in het gebouw moeten zetten zodat iets van het verleden van Berini zou herleven. Berry Heynen, het andere directielid van ZaZaDi BV werd er bijgehaald als iemand die een warm hart had voor oude motoren.
En er is niet veel fantasie voor nodig om te bedenken dat met deze mensen bij elkaar een plan werd uitgedacht want ZaZaDi BV had nog wat ongebruikte ruimten leeg staan. ZaZaDi BV is een bedrijf van Jobcoaching, PGB begeleiding, Zorgverlening en reintegratie in het algemeen. Mensen met enige achterstand op de arbeidsmarkt, in welke vorm dan ook, kunnen hier begeleid worden in het vinden van mogelijkheden op de arbeidsmarkt dan wel begeleid worden in hun sociaal domein. Een sociaal doel en een cultureel doel bij elkaar, dat is een mooie combinatie.
Zo ging men gezamenlijk op weg naar een vagelijk bekende bestemming. Iets doen met het cultureel erfgoed dat het gebouw in zich droeg en met de doeleinden van ZaZaDi BV. Naarmate de weken vorderden werd duidelijk dat de gedachte hierachter overal in goede aarde viel. Veel mensen vonden dit leuk, zelfs als ze nog nooit van Berini gehoord hadden, Of wisten dat het vroeger een bekend brommermerk was.
Binnen de invloedssfeer van ZaZaDi BV was een van de pijlers de drukkerij in de breedste zin van het woord, die de naam draagt van Be-drukt, of het nu petjes of stickers waren, kaartjes of groot drukwerk, bij Ria die het geheel aanstuurt bleek heel veel mogelijk te zijn. Dus wie iets te drukken heeft en de doelstelling van ZaZaDi BV een warm hart toedraagt informeert zich daar even (06 156 135 71)
Berry Heijnen komt de eer toe om een afdeling restauratie brommers en motoren op te richten waar ook weer iemand werken kan. In eerste instantie zijn er nogal wat oude Berini’s terecht gekomen uit een verzameling in Valkenburg. Verwaarloosd en soms roestig. Zij worden hier onder toezicht van Berry weer tentoonstellingswaardig gemaakt.
Denk niet dat het om een oud roest vloot gaat. Er komen via o.a. de Beriniclub Nederland ook in nieuwstaat verkerende brommers op de tentoonstelling. Het streven is vrijwel alle Berini typen te tonen. Het is een olievlek geworden en het spreekt zich rond en er bestaat veel enthousiasme.
Inmiddels is men bij ZaZaDi BV allergisch geworden voor het woord olievlek want een proefdraaiende brommer bleek een lekkende benzinekraan te hebben, dat kun je niet hebben in het kantoorgebouw en op goed tapijt. Ach ja, het enthousiasme is groot en er is weer wat geleerd. Geen brommers met benzine er in!

Wim Heeroma


«   »